Privacy Statement

Travely.be is een onderdeel van:

Convertix
Guido Gezellelaan 59
8210 Loppem
BELGIUM

Telefoon: 0477 / 46.68.17
E-mail: Contact

Ondernemingsnummer: BE0842196065

Convertix, hierna ‘Convertix’ genoemd.

Inhoud

Gebruik

Convertix hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Convertix zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners, associates en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met de sector, nieuwe content op deze website, promotie van onze partners, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Convertix heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Inzage, Correctie of Recht op Vergetelheid

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of meedoet aan één van onze wedstrijden houden wij maximaal uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres, datum van registratie en bron van inschrijving bij. Dit is afhankelijk van welke gegevens u allemaal opgegeven heeft bij de inschrijving of deelname. Deze gegevens zitten blijvend in onze database. Uiteraard hebt u steeds recht op inzage, correctie of vergetelheid. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld. Wanneer u jonger bent dan 16 en wenst deel te nemen aan een wedstrijd of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen is het verplicht ons de toestemming te bezorgen van een ouder of voogd.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u zich verzetten tegen en verwerking voor direct marketing. Convertix verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven. U kunt uw verzoek richten tot ons via dit contactformulier. Daarbovenop heeft u een sterker recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen indien uw toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking.

Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het versturen van onze Travely.be nieuwsbrieven, al dan niet met een commerciële boodschap. Hiervoor werken wij met de software van de e-mailprovider mailerlite. Uw gegevens worden op hun beveiligde server bewaard.

Privacy & Cookies

Bij een bezoek aan de website Travely.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Travely.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden soms cookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking). Meer informatie over cookies in ons Cookie Statement.